Termeni și Condiții

Prin utilizarea platformei Miramax, vă exprimați acordul cu privire la respectarea prevederilor acestor Termeni și Condiții.

Miramax poate revizui acești Termeni și Condiții în orice moment prin modificarea acestei pagini. Este de datoria dumneavoastră să verificați această pagină periodic și să luați cunoștință de orice modificări aduse. Prin continuarea utilizării platformei Miramax sunteți de acord cu privire la orice modificare efectuată până la acel moment. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții, vă rugăm să solicitați dezactivarea contului dumneavoastră de utilizator și să întrerupeți utilizarea serviciilor noastre.

     I.        CINE SUNTEM?

Miramax este denumirea comercială a societății MIRAMAX IMPORT EXPORT S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Str. Ion Negoitescu nr. 9D, localitatea Cluj-Napoca,  județul Cluj, ROMÂNIA, înregistrat la Registrul Comerțului  Cluj-Napoca, cu numărul J12/775/2012 la data de  22.03.2012.

Miramax operează și administrează web site-ul www.Miramax.ro (în continuare „Web Site”), prin intermediul căruia oferă spre vânzare Clienților, produse alimentare și băuturi alcoolice și non-alcoolice prin încheierea unui contract la distanță prin mijloace electronice. 

   II.        CUM COMAND?

2.1. Creare și stergerea unui cont utilizator

Pentru utilizarea Serviciilor, este necesară crearea unui cont de utilizator prin completarea formularului de înregistrare electronică, disponibil prin butonul „Creează un cont” pe Web Site. Pentru crearea contului este necesară completarea tuturor câmpurilor marcate ca fiind obligatorii în formularul de înregistrare electronică. Câmpurile de înregistrate pot fi modificate oricând de către Miramax sau operatorii autorizați.

Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu este permisă, iar în cazul descoperirii încălcării acestei clauze Miramax își rezervă dreptul de a suspenda/anula contul de utilizator.

Prin crearea unui cont de utilizator, Clientul garantează că a împlinit 18 ani, că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (comandă întârziată, transmisă greșit, etc).

Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin contul dvs., și vă obligați să mențineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs. Cu excepția cazului în care Miramax vă acordă permisiunea în scris, puteți avea un singur Cont.

Fiecare Client este îndreptățit să șteargă contul său prin contactarea la adresa dan@miramax.ro. Orice cerere de dezactivare va fi preluată de Miramax și va finalizată în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

Dezactivarea nu va afecta obligațiile Clienților, rezultate din utilizarea platformei existente la acel moment, menite să subziste respectivei dezactivări.

Miramax poate dezactiva un cont de utilizator sau să suspende accesul la Web Site în cazul în care un Client încalcă Termenii și Condițiile de Utilizare sau pentru altă conduită necorespunzătoare, fără notificare prealabilă.

În cazul dezactivării contului de utilizator, Miramax va fi îndreptățit să sisteze imediat accesul respectivei persoane la Web Site. În acest caz, Miramax nu va fi răspunzător pentru daune și pierderile de profit suferite de către Utilizatorul Înregistrat sau terți, născute ca urmare a sistării accesului la un contul clientului. 

2.2. Plasare comandă

Plasarea comenzii se realizează prin selectarea produselor dorite de pe Web Site și adăugarea lor în coș. Comanda trebuie confirmată de Client, după verificarea corectitudinii conținutului coșului de cumpărături, prin utilizarea butonului „Finalizează”.

Prețul afișat la momentul finalizării comenzii nu include costurile de transport, acestea fiind gratuite pentru comenzile de peste 300 lei. 

Prin plasarea comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant Miramax să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii. (Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs., prin care se cumpăra aceste produse, nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)

Miramax poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului verbal sau în scris, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte sa poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune WEBSITE-ului sau partenerilor noștri;
 • livrări consecutive eșuate;
 • alte motive obiective incluzând, dar fără a se limita la cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Vă rugăm să vă asigurați că adresa de e-mail și numărul de telefon pe care le-ați furnizat sunt corecte și accesibile. Dacă nu veți putea fi contactat telefonic la sosirea comenzilor la adresa dumneavoastră, Miramax își rezervă dreptul de a anula livrarea, cu consecința păstrării produselor comandate și de a întreprinde demersurile legale în vederea recuperării daunelor pe care le-a suferit.

În anumite situații și pentru motive justificate, Miramax își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau a serviciilor din comandă. În aceste situații Miramax va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată. 
III.        DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoie de motivare. Perioada de retragere expiră la 14 zile calendaristice de la data achiziționării. Dreptul de retragere nu se aplică pentru produsele desigilate.

Pentru a-ți exercita dreptul de retragere, trebuie să ne anunțați în legătură cu decizia de a vă retrage din contract, printr-o declarație neechivocă exprimată în scris.

În caz de retragere, îi rambursăm clientului toate plățile efectuate după plasarea comenzii, inclusiv cheltuielile de livrare (cu excepția cheltuielilor suplimentare generate de o decizie a clientului de a alege un mod de livrare altul decât cel mai ieftin mod de livrare obișnuită oferit) fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care suntem notificați în privința deciziei de retragere din prezentul contract. Vom procesa această rambursare folosind aceeași metodă de plată utilizată de către client în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care clientul a indicat altceva în mod explicit. În niciun caz, clientul nu va suporta vreo cheltuială ca urmare a rambursării.

Putem amâna rambursarea până la primirea produselor sau până când clientul a prezentat dovezi privind returul acestora, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.

Clientul trebuie să returneze sau să livreze direct produsele, fără nicio întârziere nejustificată și în termen de 14 zile de la data la care suntem notificați în privința deciziei de a se retrage din contract. Termenul va fi considerat respectat când produsele ne-au fost returnate înainte de expirarea termenului menționat. 

   IV.        GARANȚII. STOCURI

Onorarea tuturor comenzilor depinde de disponibilitatea produselor. Dacă, în momentul în care se plasează comanda, depozitul nostru detectează că oricare dintre produsele incluse în comandă nu este pe stoc, Miramax va face toate eforturile pentru a localiza produsul. Dacă acest lucru nu este posibil, utilizatorul va fi notificat imediat. În plus, suma debitată pentru produsul netrimis va fi rambursată clientului, prin virament bancar.

Miramax garantează pentru conformitatea produselor oferite spre vânzare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

  V.        LIVRAREA

Livrarea produselor în următoarele județe

 • Județul Cluj (toate orașele)
 • Județul Mureș: Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Luduș, Iernut, Târnăveni
 • Județul Alba: Alba-Iulia, Sebeș, Teiuș, Aiud
 • Județul Maramureș: Baia Mare, Vișeu, Moisei
 • Județul Sibiu: Sibiu, Mediaș, Copșa Mică
 • Județul Bistrița-Năsăud: Beclean, Bistrița, Năsăud, Colibița, Salva
 • Județul Hunedoara: Deva

este asigurată prin intermediul flotei proprii de mașini, la adresa menționată de dumneavoastră. Durata livrării poate varia, în funcție locația dumneavoastră. 

Dacă nu primiți comanda sau dacă lipsește un articol din comandă trebuie să contactați Miramax în termen de 24 de ore de la data la care a fost livrată comanda dumneavoastră.

 VI.        LIMITAREA RĂSPUNDERII

Miramax depune toate eforturile ca informațiile disponibile pe Web Site să fie corecte și actualizate, însă nu garantează autenticitatea și deplinătatea conținutului și nu își asumă termene pentru actualizarea informațiilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pe Web Site. Miramax depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea optimă a Web Site-ului, dar nu este obligat și nu garantează că aceste servicii vor satisface cerințele Clientului sau că acestea vor fi continue, la timp și sigure. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul declară că utilizarea serviciilor furnizate va fi în întregime pe riscul său și pe răspunderea sa, și este de acord că Miramax nu va fi răspunzător pentru orice daune care pot fi suferite de către Utilizatorul Înregistrat în cursul utilizării Serviciilor sau Web Site­ului, exceptând cazul în care respectivele daune sunt cauzate de Miramax în mod intenționat sau sunt datorate culpei sale grave.

Miramax furnizează Serviciile și Web Site­ul în forma "existentă" și "disponibilă" și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, privind conținutul sau disponibilitatea Serviciilor, sau privind faptul că acestea vor fi furnizate la timp și fără erori sau că defectele vor fi corectate. Sub rezerva celor prevăzute mai jos, Miramax, nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră pentru oricare pierderi sau daune directe, indirecte, speciale sau conexe născute din contract, în baza legii (inclusiv neglijență) sau care iau naștere altfel din utilizarea dumneavoastră sau imposibilitatea dumneavoastră de utilizare a Web Siteului.

În cazul în care Miramax este răspunzător față de dumneavoastră, răspunderea noastră cumulată este limitată la prețul de cumpărare al Produselor pe care l­e-ați plătit în cadrul comenzii dumneavoastră.

Miramax nu va fi răspunzător pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către Client sau oricare terți, născute ca urmare a încetării, modificării sau limitării Serviciilor sau dezactivării contului de utilizator, datorită încălcării de către Client a acestor Termeni și Condiții sau a legislației în vigoare, sau datorită unor informații sau decizii emise de autorități competente.

Miramax nu va fi răspunzător pentru conținutul și informațiile oricăror terți, incluzând, dar fără limitare la, reclame, bannere sau alt tip de materiale promoționale, plasate pe Web Site.

Chiar dacă s-au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, Miramax nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii. Clienții sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site. 

VII.        DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Cu condiția respectării de către dvs. a acestor Termeni și Condiții, Miramax vă acordă o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, care poate fi revocată, pentru: (i) a accesa și a utiliza platforma Miramax în legătură cu utilizarea de către dvs. a Web Siteului; și (ii) a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Web Siteului, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea de către dvs. în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de Miramax

Vă sunt interzise următoarele: (i) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de Miramax; (ii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iii) să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (iv) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (v) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

Întregul conținut al Web Site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Miramax.

Miramax deține exclusiv licențele și drepturile de autor pentru Web Site și platforma pe care acesta funcționează. Aceste opere sunt protejate de drepturi de autori, mărci, legi române și alte tratate internaționale. Nicio prevedere din acești Termeni și Condiții nu vă conferă dreptul de a utiliza numele Miramax sau oricare dintre mărcile, logo­urile, numele de domeniu, alte caracteristici comerciale distinctive sau alte materiale protejate prin drepturi de autor ale Miramax.

Folosirea fără acordul Miramax a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Comentariile sau sugestiile pe care le puteți furniza cu privire la Miramax sau servicii furnizate prin intermediul Web Siteului sunt voluntare în întregime și Miramax va fi liber să utilizeze aceste păreri, comentarii sau sugestii astfel cum consideră corespunzător și fără nicio obligație față de dumneavoastră. 

VIII.        SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Miramax, vă rugăm să accesați Politici de confidențialitate disponibil AICI

IX.        LITIGII

 Acești Termeni și Condiții sunt guvernate de legea română și instanțele române vor avea competența asupra oricărei pretenții născute din sau cu privire la încheierea prezentului contract. 

X.        DATE DE CONTACT

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu Miramax.ro, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email dan@miramax.ro, de luni pana vineri.